O nás …

MegaShitArt  – zove se občanské sdružení, které poskládáno jest z vynikajících individualit a to z mnoha oborů lidské činnosti ať už se jedná o bázi uměleckou, obchodní, či producentskou. Posláním jedinců těchto mimořádných a tedy i celého spolku jest organizování festivalů hudebních pod nebem širým s pochopitelnou zárukou kvalitního slunečného počasí či pořádání koncertů v místnostech  střechami  zakrytých. Ojedinělý hudební cit členů sdružení pro muzikusy vystupující na akcích pořádaných po křídly MegaShitArt je pak sázkou na jistotu pro širokou diváckou i posluchačskou obec. V neposlední řadě pak i v oblasti propagační jest  síla spolku tohoto, neb talentovaným souborům či interpretům lze možno vyrobiti logo či obal na chytlavými písněmi zaplněné CD. Hudebníkům kteří se budou pak slušně chovati k členům MSART lze pak možno po domluvě vyšíti i trikoty s nejrůznějšími graficky interesantními propletenci. Jak již bylo v úvodu řečeno MegaShitArt jest sestaven z osobností vysokých kvalit, což však nepotvrzuje ono obecně známé rčení o mnoha kohoutech na jednom smetišti ba právě naopak!! Co říci závěrem? Jak známo hlavním mottem sdružení MegaShitArt jsou megalomanské projekty,  jest nabíledni že ani úvodní text se nemůže nésti v jiném duchu.